Som vore det förutbestämt visade det sig strax efter att Caminero startade att en före detta kollega drev ett minst sagt lovvärt initiativ, en insamling med syfte att hjälpa organisationen Children Might Foundation att bygga en skola i Rwanda. På tal om ljuv musik: Caminero hade hittat sitt första ändamål.

Children Might Foundation är ett exempel på hur lokala krafter med rätt stöd kan skapa förutsättningar för ett bättre liv under svåra förhållanden. Organisationen arbetar ideellt för att ge kvinnor och barn i Rwanda möjlighet till försörjning, utbildning och sjukvård. Arbetet började direkt efter folkmordet som 1994 kostade en miljon människor livet. I mycket liten skala började då en grupp änkor med småskaligt jordbruk för att få mat för dagen. Genom långsiktigt hårt arbete och stöd från volontärer växte initiativet och idag har organisationen fem anställda. Skolan som färdigställdes 2018 var den första och den ger barnen i byn möjlighet till grundläggande utbildning.

Alla medel som skänks som bidrag till Children Might Foundation går direkt utan mellanhänder till den operativa verksamheten i Rwamagana, Rwanda.

0 kr
har Caminero skänkt sedan starten i Mars 2018

Med start i februari 2019 adderades ett ytterligare ändamål, även denna gång med starka drivkrafter och förtroende som garanti för att skänkta pengar kommer till så stor nytta som möjligt.

Franz & Andreas Helping Hands Project är en partipolitisk oberoende och religionsbefriad hjälporganisation som sedan 2012 i huvudsak verkar på Sri Lanka. Idén är att varje skänkt bidrag går direkt till de projekt som organisationen driver, helt utan mellanhänder och administrativa avgifter.

Organisationen är idag huvudsponsorer till ett jourhem/barnhem med plats för 30 flickor i åldrarna 5-18 år. Barnhemmet fungerar som ett ”Safe House” där polis och sociala myndigheter placerar flickorna i väntat på rättegång eller nytt boende. Dessa flickor kommer oftast ifrån ytterst marginaliserade förhållanden, kantat av missbruk, sexuella övergrepp och våld i nära relation.

Organisationen har genom åren varit med och skapat en bättre levnadsstandard i form av utbyggnad och renovering, anlagt en lekpark samt byggt upp ett lager av skoluniformer, skor och andra saker som går åt i vardagen. Det har även identifierats tre st förskolor i närliggande byar som behöver akut hjälp med bla vatten och sanitet, samt att organisationen även ser till att det byggs lekplatser så att barnen kan utvecklas genom lek. Utöver barnhemmet och förskolorna delar organisationen sedan fyra år tillbaka även ut stipendier till barn och ungdomar som inte har råd att köpa skolmaterial och skor samt att bidrag ges till familjer som lever med funktionsnedsatta barn. Vid behov genomförs även punktinsatser, t.ex. bistod organisationen 300 familjer med nödvändig proviant under de svåra översvämningarna 2017.

Organisationens bas finns i Matara på Matara Children Center, förskolan är nu en förebild bland många förskolor och det är ett stort intresse för att få ha sina barn där. Tanken med MCC är att medelinkomstfamiljer skall ha sina barn där och betala en avgift som gör att de som kommer ifrån låginkomstfamiljer inte skall betala någon avgift.