Afterworkshop är ett initiativ vars syfte är att underlätta för nya svenskar att etablera sig på arbetsmarknaden.
Vid varje tillfälle samlas omkring 40 nya och etablerade svenskar i ett vardagsrum för att dela med sig av kunskap, erfarenhet och nätverk. Kvällarna inleds med att en inbjuden gäst föreläser om ett relevant område, t.ex. ledarskap i Sverige, demokrati eller kultur. Därefter är det knytkalas, varje person har med sig något ätbart från sitt ursprungsland som presenteras och som vi sedan äter tillsammans.
Kvällen avslutas med mingel där målet är att ingen ska lämna utan minst tre nya kontakter.
Den senaste Afterworkshopen genomfördes digitalt som en anpassning till rådande omständigheter.